2

DispatchAccountOther

by The Republic of Tyuleniy. . 17 reads.

2022 Tyulenistani Upper House Elections

537 Days Until Election

2022 Tyulenistani Pikir Hdyanler (Upper House of Parliament) Elections

12 October 2022


20 Seats in the Pikir Hdyanler, 1 is Appointed by the president.

State

Deputies Before Election

Deputies After Election

Appointed by President

Rustemovna Aylgazy Myushrti

Central Kulaly

Muhammad Chen
Alibek Dauletov

Kaspi

Arina Mikhay
Yaromir Ulykel

Kone Paytagt

Kliment Minsky
Magjan Olzhasov

North Kulaly

Luka Tsitsyanov
Mehmed Daniar Erzhanov

Novvy

Aanman Yefim Nikitovich
Fauske Samatov

Podgornyy

Vadik Mirov Lee
Yedil Kemhebekov

Rybahcy

Ybrayim Kusma
Nazer Yedilov

Soimonov

Viktor Grigorievich Yessmen
Eric Kholmatzhonev

South Kulaly

Rolan Sorokin
Garri Tarasov

Tuledi

Andrei Sok
Arman Assylhanev

Chancellor Before Election

Chancellor After Election

Viktor Grigorievich Yessmen

Election for the Pikir Hdyanler (Upper House) will be held on 12 October 2022. All 20 out of 21 seats will be up for reelection. The winners will be elected to a two year term from 1 January 2022 to 1 January 2024.

Deputies run for Linknon partisan seats. Two representing each state and one, selected by the president and approved by the other members of the Upper House, representing The Morskoy Federal Capital District.

Results


* = Incumbent

Central Kulaly

Candidate

%1

Muhammad Chen*
Registered

Askar Jabaev
Registered

Zheris Igor Panchenko
Registered

Candidate

%1

Alibek Dauletov*
Registered

Andrei Zakharov


Kaspi

Candidate

%1

Arina Mikhay*
Registered

Liazzat Serik Rysbekova
Registered

Milo Tsrealtov
Registered

Candidate

%1

Yaromir Ulykel*
Registered

Dauren Adilbekov
Registered

Alexei Shuakov Balagansky
Registered

Vladi Erjan Ajikenov
Registration denied


Kone Paytagt

Candidate

%1

Kliment Minsky*
Registered

Olga Starokozhev
Registered

Candidate

%1

Magjan Olzhasov*
Registered


North Kulaly

Candidate

%1

Luka Tsitsyanov*
Registered

Yuri Nurjan Jumadilov
Registered

Osmani Aset Kydyrmanov
Registered

Altynbek Isoli Amirgaliev
Registered

Candidate

%

Mehmed Daniar Erzhanov*
Registered

Sultanbek Sergey Mkkejanov
Registered


Novvy

Candidate

%1

Aanman Yefim Nikitovich*
Registered

Mehmed Nuslan Igorovich
Registration denied

Candidate

%

Fauske Samatov*
Registered

Pavel Koval
Registered


Podgornyy

Candidate

%1

Vadik Mirov Lee*
Registered

Candidate

%

Yedil Kemhebekov*
Registered

Aleksandr Vladimir Korostylev
Registered

Aidyn Sarsenbaev Kairullaev
Registered


Rybahcy

Candidate

%1

Ybrayim Kusma*
Registered

Bektai Gorgi Ormanov
Registered

Ali Tolkyn Aiubaeva
Registered

Candidate

%

Nazer Yedilov*
Registered

Ambyl Versi Turkget
Registered

Kirill Bykanin
Registered


Soimonov

Candidate

%1

Viktor Grigorievich Yessmen*
Registered

Tatyana Ustinova
Registered

Vladimir Koshim Lysenko
Registered

Stepan Sulakshin
Registration denied

Candidate

%

Eric Kholmatzhonev*
Registered

Gani Kaliev
Registered

Viktor Ashdim Smirnov
Registered

Gauhar Nugmanova
Registered


South Kulaly

Candidate

%1

Rolan Sorokin*
Registered

Akyn Dos Fydorovich
Registered

Tala Itiyma
Registered

Candidate

%

Garri Tarasov*
Registered

Bakytjan Abdiraiym
Registered


Tuledi

Candidate

%1

Andrei Sok*
Registered

Dania Espaeva
Registered

Candidate

%

Arman Assylhanev*
Registered

Alikhan Dimitri Baimenov
Registered

The Republic of Tyuleniy

Edited:

RawReport