The Cannibalicracy of
Civil Rights Lovefest

Overview Factbook Policies People Government Economy Rank Trend Cards

3

definicja małżeństwa i społeczeństwo Vespertilii

MHROK CODZIENNY
*Vespertilia*Świat*Gospodarka*Nauka*Kultura*Sport*

cena 6,66 Gck nakład 666 tys. egz.

Około dwudziestu osób zebrało się wczoraj pod budynkiem Vespertylskiego Sądu Miejskiego na demonstracji zorganizowanej przez organizację praw homoseksualistów "Gejowską Ósemkę" Wspólnotę Naszych Organizacji na wiecu poparcie w sprawie dwóch obywateli vespertylskich cybernetycznego pochodzenia, panów 35+3|34n'a u|33rm45+4h'a i AN2-AL2, którzy podali do sądu państwo vespertylskie. Proces wytoczony został ze względu na ustawę o małżeństwie cywilnym, która definiuje je jako "związek dwojga ludzi". Z wiadomych powodów, obie sztuczne inteligencje do gatunku homo sapiens nie należą.
- My p0 pr05+u k0(h4my 1n4(23j - powiedział nam jeden z bezpośrednio zainteresowanych, z elegancką, odświętną różową obudową jednostki centralnej - 1 (h(3my +y|k0 żyć r423m. P4ń5+w0 \/35p3r+y|1j5k13 n13 m4 pr4w4 n4m +360 0dm4w14ć. M4my +4k13 54m3 pr4w4, (0 n451 0p4r(1 n4 2w1ą2k4(h wę6|4 w5pół0byw4+3|3.
Rzecznik prasowy rządu jak dotąd nie skomentował wystąpienia, chociaż sondaż przeprowadzony na ulicach Vespertilia City wskazuje, że miejska opinia publiczna w większości popiera dążenia obu AI.

(nota prasowa z "Mhroku Codziennego", dotycząca toczących się sporów o definicję małżeństwa)

Report