The Cannibalicracy of
Civil Rights Lovefest

Overview Factbook Policies People Government Economy Rank Trend Cards

4

tradycje filozofii politycznej Vespertilii

"Pewną ciekawostką jest, że vespertylska filozofia polityczna ma wiele wspólnego z badziewskimi [tj. Badziew - przyp. red.] tradycjami. Wiodące siły polityczne, chociaż różnią się w sferze poglądów, zgodne są co do podstawowej doktryny zwanej leseryzmem, co w języku starowespertylskim znaczy - w luźnym tłumaczeniu - "pozwólcie nic nie czynić". Doktryna ta zakłada, że rząd (władze) nie powinien ograniczać wolności obywateli na tyle, na ile jest to możliwe, dlatego cnotą każdego vespertylskiego polityka jest unikanie jakiegokolwiek działania, jakie tylko mogłoby zostać poczytane za pożyteczne."

(fragment artykułu z "Mhroku Codziennego" poświęconego podstawom i historii myśli politycznej, autorstwa red. nacz. "Mhroku" Saddama Michnika)

Report